• ۰۳۱-۳۵۷۲۱۳۳۰ تلفن: ۳۵۷۲۰۳۳۰-۰۳۱
  • فکس: ۳۵۷۲۱۴۴۰-۰۳۱

Employment Application Form

Personal Identity


First Name :(*)
ورودی نامعتبر
Last Name :(*)
ورودی نامعتبر
Date of Birth :(*)
ورودی نامعتبر
Physical Condition :(*)
ورودی نامعتبر
Current Position (*)
ورودی نامعتبر
Sex:(*)
Invalid Input
Military Servise Status:(*)
ورودی نامعتبر
Kind of Exemption(*)
ورودی نامعتبر
Address(*)
ورودی نامعتبر
Phone number(*)
ورودی نامعتبر
Mobile(*)
ورودی نامعتبر

Education


Degree(*)
ورودی نامعتبر
Major(*)
ورودی نامعتبر
Name of Institute/ University(*)
ورودی نامعتبر
Degree(*)
ورودی نامعتبر
Major(*)
ورودی نامعتبر
Name of Institute/ University(*)
ورودی نامعتبر

Work Experience 1


Name of Institute / Company(*)
ورودی نامعتبر
Experience : Year/ Month(*)
ورودی نامعتبر
Your Last Job Title(*)
ورودی نامعتبر
Reason For Leaving(*)
ورودی نامعتبر

Work Experience 2


Name of Institute / Company(*)
ورودی نامعتبر
Experience : Year/ Month(*)
ورودی نامعتبر
Your Last Job Title(*)
ورودی نامعتبر
Reason For Leaving(*)
ورودی نامعتبر

Work Experience 3


Name of Institute / Company
ورودی نامعتبر
Experience : Year/ Month
ورودی نامعتبر
Your Last Job Title
ورودی نامعتبر
Reason For Leaving
ورودی نامعتبر

Computer Skills


Word
ورودی نامعتبر
Excel
ورودی نامعتبر
Access
ورودی نامعتبر
Windows
ورودی نامعتبر
Other Software names
ورودی نامعتبر
Special Skills, Training or Proficiencies
ورودی نامعتبر
I became familiar with Chodan Sazan company by
ورودی نامعتبر
What kind of jobs do you like base on your interest and ability
ورودی نامعتبر
Describe your personality
ورودی نامعتبر
If yoy like to send your resume or cv for us, please click here
ورودی نامعتبر
Upload Image
ورودی نامعتبر

ChodanSazan Manufacture Of Cast Rolls & Sleeves, All rights reserved.
یکشنبه, ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
بازدید امروزبازدید امروز269
دیروزدیروز626
این ماهاین ماه6124